SMØREMIDDELAPLIKATOR FOR VAIER2020-05-13T10:45:15+02:00

Smøremiddelapplikator for vaier og ståltau

PROBLEMET

RUST OG KORROSJON SOM
ØDELEGGER VAIEREN FRA INNSIDEN.

Dette ståltauet med plastbelagt kjerne er bare 8 måneder gammelt, og allerede gjennomrustet på grunn av manglende smøring. Dette måtte skiftes ut. Smøring ved hjelp av børster, filler, hansker eller tilsvarende er kostbart og ineffektivt. Smøremidlet danner da bare en film på utsiden som lett gjennomtrenges av vanndamp. Denne dampen blir fanget i ståltauet. Naturlige temperatursvingninger fører så til kondens, som igjen skaper rust på innsiden.  Et ståltau kan se ut til å være i god stand på utsiden, samtidig som det er rustet i kjernen. Dette forkorter tauets livssyklus betraktelig, og kan potensielt være direkte farlig. Til og meg fabrikksmurte ståltau trenger jevnlig smøring.

LØSNINGEN

MASTO SMØREMIDDELAPPLIKATOR
SMØRER ALLE TYPER STÅLTAU FRA INNSIDEN.

Masto smøremiddelapplikator trenger inn og renser selv de mest kompakte typene ståltau som ikke-roterende, Dyform og med låst spole, under høyt trykk. For å oppnå total inntegning i et kompakt tau må trykket være minimum 20 bar (285 PSI) i kammeret. Selv ståltau som er utsatt for høy overflate slitasje vil ha en lenger livssyklus når det er smurt med Masto smøremiddelapplikator. Rustfritt stål, galvanisert, og andre typer spesielle ståltau krever like mye smøring som vanlige ståltau, fordi friksjonen er den samme og korrosjon også forekommer på disse typene.

HVORDAN DET GJØRES

ENKEL INSTALLASJON
UAVHENGIG AV STÅLTAUETS MONTERING.

Masto smøremiddelapplikator er enkel å bruke. Delte forseglinger monteres rundt ståltauet og klemmes på plass mellom de to halvdelene av smøringskammeret. Enheten forankres med to kjettinger festet til et stasjonært objekt. Pumpen startes og ståltauet trekkes gjennom smøremiddelapplikatoren.

RESULTATENE ER EKSEPSJONELLE

I FØLGE EKSPERTER.

Myndighetene anerkjenner nå verdien av effektiv smøring. Ståltau smurt med Masto smøremiddelapplikator på livbåter, kraner og dypvannsutstyr kan sertifiseres for lengre bruk. Lang tids erfaring fra Mobile Exploration og Statoil Norway (Equinor), samt tester utført av Mobil Oil UK og Bridon Ropes UK viser opp til 300% forlenget livssyklus på ståltau smurt med vårt utstyr. Dette er testet i Offshore, Shipping og gruvedrift.

Det Norske Veritas: Vi krever at smøringen skal trenge helt gjennom ståltauet. Masto forlenger tauets levetid og sikkerhet.

Det Norske Veritas: Vi bekrefter at smøringen oppnådde full gjennomtrenging av 22mm (7/8″) Dyform, non-rotating rope og 34 mm (1 3/8″), Locked coil.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon:
Vi så at innsiden av et gammelt rustet Dyform ståltau ble fylt med ny smøring som fortrengte den gamle smøringen og på den måten forbedret sikkerheten og verdien i vaieren.

Professor Oplatka PhD. E.T.H Zurich: Smøremiddelet trengte helt inn til kjernen. Jeg gratulerer Masto med å oppnå såpass bemerkelsesverdige resultater.

Mobil Exploration/Statiol: Vi har brukt Masto smøremiddelapplikator i 10 år. Livssyklusen til ståltauet øker med 100-200%. Vi anbefaler Masto på det sterkeste.

Health & Safety Executive Diving Inspectorate (UK): Ståltau til dykkerklokker: En effektiv høytrykks smøremiddelapplikator bør brukes for å smøre inn i kjernen av tauet med kraftig marint smøremiddel. Typen smøremiddel bør avgjøres av smøremiddelprodusenten og ståltau produsenten.

Elf Aquitaine: Vi sparte to dagers arbeid på en gjennomsnittlig kran. Det høye trykket i applikatoren presser smøremiddel helt inn til kjernen.

Bridon International/Certex (UK): Vi har testet flere ulike apperater og har funnet ut at Masto er veldig effektiv til smøring.