ANDRE RESULTATER2020-05-13T10:42:55+02:00

Andre resultater

Rust, gammel smøring, vann og andre partikler presses ut av vaieren og skrapes av. I tillegg tilføres ny smøring – alt i en operasjon.

Masto smøringsapplikator brukes på de fleste oljerigger, på alle ståltau og vaiere.

Bruksområder: Offshore, shipping, industri, fiskeri, gruvedrift, militært, entreprenørvirksomhet, elektrisitetsverk, taubaner, skiheiser, seismiske operasjoner m.m.

I enkelte tilfeller kan Masto smøremiddel-applikatoren brukes på stasjonære tau ved å dra smøre-kammeret langs vaieren. Masto kan smøre to vaiere samtidig